Bootstrap

W dużym skrócie technologię ta można określić jako zestaw narzędzi służących do łatwego oraz efektywnego tworzenia interfejsu graficznego dla projektów webowych oraz aplikacji mobilnych w ścisłej konotacji z designem responsywnym. Najważniejszą zasadą Bootstrapa jest tzw. struktura 12 kolumn, do których powinna się sumować strona internetowa po jej podziale pionowym. Szerokość każdej z kolumn określana jest liczbą. Bootstrap jest bardzo dobrym frameworkiem do tworzenia panelu użytkownika, czyli tzw. dashboardu, który bazuje stricte na układzie kolumnowym. Jego umiejętne wykorzystanie może także znacząco ułatwić oraz przyspieszyć implementację modułu responsywnego strony internetowej. Przy tworzeniu takiego designu należy uwzględnić charakterystyczny dla Bootstrapa układ oraz strukturę elementów. Bootstrap zdecydowanie nie jest polecany w przypadku projektów o mocno zaawansowanej szacie graficznej, gdzie mógłby doprowadzić do powstawia dużych trudności podczas implementacji.