Craft CMS

Craft CMS jest systemem zarządzania treścią (CMS) opracowanym przez firmę Pixel & Tonic. Jest to platforma typu headless, co oznacza, że może być używana z dowolnym front-endem, takim jak React lub Vue.js.

Zalety Craft CMS to:

  • Elastyczność – pozwala na tworzenie różnorodnych typów treści i relacji między nimi,
  • Prosty interfejs – użytkownicy mogą łatwo tworzyć i edytować treści,
  • Wydajność – Craft CMS jest napisany w języku PHP i oparty na bazie danych MySQL, co pozwala na szybkie przetwarzanie dużych ilości danych,
  • Bezpieczeństwo – platforma posiada wbudowane narzędzia do zabezpieczenia danych i zarządzania uprawnieniami użytkowników.

Craft CMS jest napisany w języku PHP i oparty na bazie danych MySQL.

Zalecane bazy danych to: MySQL 5.7.8+ z InnoDB, MariaDB 10.5+ lub PostgreSQL 10+.

MySQL, MariaDB i PostgreSQL to trzy popularne systemy zarządzania bazami danych relacyjnych. Każdy z nich ma swoje własne cechy i funkcje, które je odróżniają.

MySQL jest najstarszym i najbardziej popularnym systemem zarządzania bazami danych relacyjnych. Jest on szybki i skalowalny, a także posiada wiele narzędzi do zarządzania i optymalizacji baz danych. MySQL jest powszechnie używany w aplikacjach webowych, takich jak WordPress czy Magento.

MariaDB jest rozwinięciem MySQL i jest kompatybilny z tym systemem. MariaDB została stworzona przez oryginalnych twórców MySQL, po tym jak MySQL zostało przejęte przez Oracle. MariaDB jest oferowana jako alternatywa dla MySQL, która jest bardziej otwarta i ma więcej funkcji niż oryginalna wersja MySQL.

PostgreSQL jest innym popularnym systemem zarządzania bazami danych. Jest on bardziej rozbudowany niż MySQL i MariaDB i posiada wiele funkcji związanych z wysoką dostępnością, bezpieczeństwem i integracją z innymi systemami. PostgreSQL jest często używany w aplikacjach biznesowych i aplikacjach krytycznych dla biznesu, które wymagają wysokiej dostępności i niezawodności.

MySQL i MariaDB korzystają z silnika InnoDB jako domyślnego silnika, a PostgreSQL korzysta z silnika PostgreSQL. InnoDB jest silnikiem, który zapewnia transakcje ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), czyli spełnia wymagania odnośnie transakcji, zapewniając bezpieczeństwo danych. PostgreSQL jest bardziej rozbudowany, posiada więcej funkcji, jest bardziej elastyczny, posiada lepsze wsparcie dla wielowątkowości oraz wsparcie dla procedur składowanych (stored procedures) i funkcji skalarnych.

PHP w wersji 8

PHP 8 to nowa wersja popularnego języka programowania PHP, która została wydana w listopadzie 2020 roku. Wersja ta zawiera wiele nowych funkcji i usprawnień, które mają na celu zwiększenie wydajności i przydatności języka.

Jednym z głównych usprawnień jest zwiększenie wydajności. PHP 8 zawiera nowy silnik JIT (Just-in-Time), który ma na celu zwiększenie wydajności aplikacji napisanych w PHP. Silnik ten jest w stanie dynamicznie kompilować kod PHP do kodu maszynowego, co ma na celu zwiększenie szybkości działania aplikacji. Według niektórych testów, PHP 8 jest nawet o 50% szybszy niż poprzednie wersje PHP.

PHP 8 zawiera również wiele nowych funkcji, które mają na celu ułatwienie programowania i poprawienie jakości kodu. Te nowe funkcje obejmują:

  • Typowanie stricte: PHP 8 wprowadza typowanie stricte, co oznacza, że zmienna musi być typu określonego w deklaracji.
  • Union Types: PHP 8 pozwala deklarować zmienną jako kilka różnych typów.
  • Null coalescing assignment: PHP 8 pozwala na przypisanie wartości zmiennej tylko w przypadku, gdy jest ona nullem.
  • Improved match expression: PHP 8 wprowadza nowy operator „match”, który jest podobny do switch, ale działa jak operator warunkowy
  • New classes: PHP 8 dodaje nowe klasy, takie jak „Stringable” czy „StaticCallable”, które ułatwiają programowanie.

Te nowe funkcje i usprawnienia pozwalają na bardziej zaawansowane programowanie, ułatwiające pracę z kodem oraz pozwalają na zwiększenie wydajności aplikacji napisanych w PHP.
Agencja Interaktywna G2 TEAM oferuje wdrożenia stron internetowych i sklepów w oparciu o CMS Craft.