GitHub

GitHub jest platformą internetową do zarządzania projektami opartymi na systemie kontroli wersji Git. Służy do hostowania kodów źródłowych, tworzenia i zarządzania projektami, współpracy z innymi programistami oraz dokumentowania i śledzenia problemów (ang. issues). GitHub umożliwia tworzenie repozytoriów (kopii projektu), w których inni programiści mogą dokonywać zmian, tworzyć nowe gałęzie (ang. branches), tworzyć pull requesty (prośby o zintegrowanie zmian), tworzyć i śledzić zgłoszenia błędów (ang. issues), a także zarządzać uprawnieniami użytkowników.

GitHub jest szczególnie przydatny dla programistów pracujących nad projektami open-source, ponieważ umożliwia łatwe udostępnianie i współpracę nad kodem źródłowym. Jednocześnie, GitHub posiada wiele narzędzi i funkcji, które pomagają w zarządzaniu projektem, takie jak integracja z narzędziami do automatyzacji budowania i testowania, wbudowane narzędzia do tworzenia dokumentacji czy też integrację z innymi narzędziami (np. Jira, Trello itp.)