Redis

Redis (ang. Remote Dictionary Server) jest to baza danych NoSQL, która jest przeznaczona do przechowywania danych w pamięci operacyjnej (RAM). Redis jest klasyfikowany jako baza danych klucz-wartość, co oznacza, że dane są przechowywane w postaci par klucz-wartość.

Redis jest szybki i skalowalny, co czyni go odpowiednim do zastosowań, w których potrzebna jest wysoka wydajność odczytu/zapisu i skalowalność. Redis jest często używany do różnych celów, takich jak:

  • Przechowywanie sesji: Redis jest często używany do przechowywania sesji użytkowników w aplikacjach webowych.
  • Cache’owanie: Redis jest często używany jako pamięć podręczna dla aplikacji, aby zwiększyć wydajność odczytu danych.
  • Pub/Sub: Redis zapewnia mechanizm pub/sub, który pozwala na przesyłanie wiadomości między aplikacjami.
  • Leaderboard: Redis jest często używany do tworzenia leaderboardów w grach.

Redis działa w oparciu o pamięć RAM, dzięki czemu jest bardzo szybki i skalowalny. Redis zapewnia również wysoką dostępność danych, dzięki możliwości replikacji danych na kilku węzłach. Dzięki tym właściwościom, Redis jest często używany do zwiększenia wydajności i skalowalności aplikacji internetowych.