JavaScript

JavaScript, często określany w skrócie jako JS, jetzt to tzw.skryptowy język programowania używany na większości nowoczesnych stron internetowych. Zasada działania skryptu jest prosta – ma on reagować poprzez interakcję na pewne zdarzenia lub zbiór zdarzeń mający miejsce na stronie internetowej. Najpopularniejszymi formami wykorzystania JS jest przede wszystkim walidacja danych oraz tworzenie bardziej zaawansowanych efektów wizualnych, wymagających nierzadko dodatkowej kalkulacji pewnych zmiennych. Przykładem może być tu sytuacja, w której użytkownik planuje wysłanie formularza kontaktowego za pośrednictwem naszej strony internetowej. Aby zapewnić poprawny transfer wprowadzonych danych pomiędzy stroną internetową, a serwerem, na ogół formularz podlega wspomnianej wyżej walidacji, czyli sprawdzeniu poprawności danych. Na ogół część danych w formularzu zapisana jest w kodzie jako pola wymagane (tak jak np. adres email lub numer telefonu), aby umożliwić dalszy kontakt z taką osobą. Weryfikacja poprawności wypełnienia pół nie musi odbywać się więc bezpośrednio na serwerze, lecz można ją także wywołać wewnątrz przeglądarki internetowej użytkownika. W momencie wysyłki formularza uruchomiony zostanie JavaScript, który następnie w oparciu o właściwe instrukcje weryfikował będzie, czy użytkownik prawidłowo wypełnił wszystkie pola.

Innym popularnym zastosowaniem JavaScript jest wspomniane wyżej renderowanie efektów wizualnych, w których wymagana jest np. dodatkowa kalkulacja pewnych odległości. Istnieje wiele różnych rozdzielczości ekranu, które wymagać mogą napisania przez programistę specjalnego skryptu determinującego zachowanie się pewnych elementów. Jednym z takich przykładów może być strona M&D exclusive cardesign, na której użyty został Javascript do prawidłowego renderowania skosów.