PHP

Aktualizacja dla PHP 8.1

PHP 8.1 wprowadza kilka nowości i usprawnień względem poprzednich wersji, dążąc do zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa oraz ułatwienia pracy programistom. Oto niektóre z najważniejszych zmian:

1. Fibers (włókna) – Fibers pozwalają na asynchroniczne programowanie w PHP bez konieczności korzystania z callbacków, co prowadzi do większej czytelności i łatwiejszego zarządzania kodem.

2. Enumeracje –
Wprowadzenie enumeracji (enum) daje możliwość tworzenia zestawów wartości, które są dozwolone dla danego typu danych, zwiększając czytelność kodu i bezpieczeństwo.

3. Readonly properties – Właściwości tylko do odczytu (readonly) pozwalają na lepsze kontrolowanie, jakie zmiany mogą być wprowadzone do obiektów, zwiększając bezpieczeństwo i stabilność kodu.

4. Nowe interfejsy i funkcje –
PHP 8.1 wprowadza nowe interfejsy, takie jak ArrayAccess, Countable oraz nowe funkcje, np. fsync() czy fdatasync(), które pozwalają na lepsze zarządzanie danymi i operacjami na plikach.

5. Optymalizacje JIT (Just-In-Time) – Optymalizacje JIT kompilacji wprowadzone w PHP 8.0 są dalej rozwijane w PHP 8.1, co prowadzi do zwiększenia wydajności i szybkości działania aplikacji.

Optymalizacja JIT (Just-In-Time) w PHP 8.0 to mechanizm, który ma na celu zwiększenie wydajności i szybkości działania aplikacji napisanych w języku PHP. JIT to technika kompilacji, która konwertuje kod bajtowy PHP na kod maszynowy w czasie rzeczywistym, tuż przed wykonaniem. W przeciwnym razie PHP działa jako język interpretowany, co oznacza, że każda linia kodu jest interpretowana i wykonywana w czasie rzeczywistym, co może wpływać na wydajność.

Optymalizacja JIT w PHP 8.0 opiera się na trzech głównych elementach:

  • Kompilacja: JIT kompiluje części kodu, które są często używane, do kodu maszynowego, co pozwala na szybsze ich wykonywanie. Przy każdym kolejnym wywołaniu tych części kodu maszynowego, czas wykonania jest znacznie krótszy, co przekłada się na lepszą wydajność.
  • Profilowanie: JIT analizuje kod źródłowy podczas jego wykonywania, identyfikując „gorące ścieżki” – części kodu, które są najczęściej wykonywane. Te gorące ścieżki są następnie kompilowane do kodu maszynowego, co pozwala na ich szybsze wykonanie.
  • Optymalizacja: Poza kompilacją, JIT wprowadza również szereg optymalizacji, takich jak przekształcanie pętli, eliminacja martwego kodu, alokacja rejestrów i inne techniki, które zwiększają wydajność kodu.

JIT w PHP 8.0 ma szczególne znaczenie dla aplikacji o dużym obciążeniu, gdzie wydajność jest kluczowa. W przypadku takich aplikacji, JIT może przyczynić się do znacznego zwiększenia szybkości działania.

Jednak warto zauważyć, że wprowadzenie JIT do PHP niekoniecznie oznacza, że każda aplikacja będzie działać znacznie szybciej. Dla niektórych aplikacji webowych, różnica w wydajności może być niewielka. W związku z tym, warto przetestować swoją aplikację z JIT włączonym, aby sprawdzić, czy przynosi ona rzeczywiste korzyści w kontekście wydajności.

W porównaniu do Ruby on Rails i Pythona, PHP jest zwykle bardziej wydajny w kontekście tworzenia aplikacji webowych, zwłaszcza po wprowadzeniu JIT w PHP 8.0. PHP został pierwotnie stworzony z myślą o obsłudze stron internetowych, dlatego jego optymalizacja pod tym kątem jest lepsza.

Ruby on Rails jest frameworkiem opartym na języku Ruby, który oferuje wiele wbudowanych funkcji i ułatwień dla twórców aplikacji webowych, ale jego wydajność nie zawsze jest porównywalna z PHP. Python, z drugiej strony, jest popularny i elastyczny język programowania z różnorodnym zastosowaniem, ale niekoniecznie zoptymalizowany pod kątem szybkości działania aplikacji webowych.

Oczywiście, wybór języka programowania i technologii zależy od potrzeb, umiejętności zespołu oraz innych czynników. Każdy z tych języków ma swoje mocne i słabe strony, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji.

Istnieje wiele świetnych frameworków PHP, które można wykorzystać do budowy różnych aplikacji webowych. Oto pięć popularnych i powszechnie uważanych za najlepsze frameworki PHP:

1. Laravel – Laravel jest jednym z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się frameworków PHP. Umożliwia łatwe i szybkie tworzenie aplikacji webowych dzięki eleganckiemu składni i bogatej funkcjonalności. Laravel oferuje wiele narzędzi do pracy z bazami danych, migracji, autentykacji, systemu szablonów (Blade), a także obsługuje system kolejkowania zadań.

2. Symfony – Symfony to elastyczny i wydajny framework PHP, który jest używany przez wiele dużych firm i organizacji na całym świecie. Symfony jest modularny i oparty na komponentach, co pozwala na łatwe rozszerzanie i dostosowywanie aplikacji. Zawiera wiele narzędzi do pracy z bazami danych, migracji, autentykacji, a także oferuje zaawansowany system szablonów (Twig).

3. CodeIgniter – CodeIgniter to lekki framework PHP, który jest łatwy w użyciu i szybki w implementacji. Dzięki małemu rozmiarowi i prostocie, CodeIgniter jest doskonałym wyborem dla początkujących programistów PHP. Framework oferuje wiele narzędzi do pracy z bazami danych, migracji, autentykacji i innych podstawowych funkcjonalności.

4. Yii – Yii to wydajny i elastyczny framework PHP, który jest szczególnie odpowiedni dla dużych aplikacji webowych. Yii oferuje wiele narzędzi do pracy z bazami danych, migracji, autentykacji, a także obsługuje system szablonów. Framework zawiera również zaawansowane mechanizmy cache’owania i optymalizacji, które zwiększają wydajność aplikacji.

5. Zend Framework / Laminas Project – Zend Framework, obecnie znany jako Laminas Project, to rozbudowany framework PHP stworzony przez firmę Zend Technologies. Jest to framework o dużej modularności, oferujący szeroki wachlarz komponentów, które można wykorzystać do tworzenia różnych aplikacji webowych. Zawiera narzędzia do pracy z bazami danych, migracji, autentykacji oraz zaawansowany system szablonów.

Wybór odpowiedniego frameworka PHP zależy od wielu czynników, takich jak specyfika projektu, preferencje programistów, wymagania dotyczące wydajności, a także dostępne zasoby i budżet. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z zaletami i wadami każdego z tych frameworków, a także sprawdzić, który z nich najlepiej odpowiada potrzebom projektu.

PHP jest wspierany i obsługiwany na praktycznie wszystkich dostępnych serwerach, co wpływa na uniwersalność jego stosowania. Według najnowszych statystyk pochodzących z roku 2017, PHP jest używany na blisko 75% stron www.

Magento – Magento to popularna platforma e-commerce oparta na PHP, która pozwala na tworzenie skalowalnych i elastycznych sklepów internetowych. Magento jest szeroko stosowane przez firmy na całym świecie i oferuje wiele funkcji, takich jak zarządzanie produktami, płatnościami, wysyłką i promocjami.

Akeneo – Akeneo to rozwiązanie Product Information Management (PIM) oparte na PHP, które ułatwia zbieranie, zarządzanie i udostępnianie informacji o produktach w różnych kanałach sprzedaży. Akeneo jest wykorzystywane przez wiele dużych marek, które mają złożone potrzeby zarządzania informacjami o produktach.

WordPress – WordPress to najpopularniejszy system zarządzania treścią (CMS) oparty na PHP, który jest używany do tworzenia stron internetowych i blogów na całym świecie. WordPress jest dostępny jako samodzielne oprogramowanie do pobrania (WordPress.org) oraz jako usługa SaaS (WordPress.com).

Drupal – Drupal to kolejny popularny CMS oparty na PHP, który pozwala na tworzenie rozbudowanych i funkcjonalnych stron internetowych oraz aplikacji. Drupal jest wykorzystywany przez wiele dużych organizacji, takich jak rządy, uniwersytety i korporacje.

PrestaShop – PrestaShop to platforma e-commerce oparta na PHP, która pozwala na łatwe tworzenie i zarządzanie sklepami internetowymi. PrestaShop jest szczególnie popularna w Europie i oferuje wiele funkcji, takich jak zarządzanie produktami, płatnościami, wysyłką i promocjami.

SuiteCRM – SuiteCRM to rozwiązanie Customer Relationship Management (CRM) oparte na PHP, które pozwala na zarządzanie relacjami z klientami, sprzedażą, marketingiem i wsparciem. SuiteCRM jest otwartoźródłowe i oferuje wiele funkcji, które są porównywalne z komercyjnymi rozwiązaniami CRM.

Nextcloud –
Nextcloud to otwartoźródłowe oprogramowanie oparte na PHP, które umożliwia tworzenie własnych usług chmurowych do przechowywania i udostępniania plików, zarządzania kalendarzem, kontaktami, a także współpracy i komunikacji.

Wszystkie te aplikacje i usługi SaaS działają na PHP i pokazują, jak różnorodne i elastyczne zastosowania może mieć ten język programowania w kontekście tworzenia dużych aplikacji webowych.

Usługi: programowanie w języku PHP, outsourcing i body leasing programistów PHP, utrzymanie serwisów WWW. Współpracujemy z Klientami z całego świata. Biuro w Poznań, Berlin, Szczecin i wkrótce Warszawa.